Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025

Slovenski podjetniški sklad objavlja Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025.

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor

Rok za predložitev vlog je 13. 5. 2024

 
Podrobnosti in več informacij je objavljenih na spletni strani SPS JR | Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 – SPS (podjetniskisklad.si).

SPOT svetovalka,
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.