Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo

MGTŠ je objavilo Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje centra za krepitev podpornega okolja za spodbujanje prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo in družbo z zelenim, ustvarjalnim in pametnim razvojem.

Projekt bo izvajal konzorcij z najmanj 5 in največ 10 konzorcijskimi partnerji, pri čemer morata biti zastopani obe kohezijski regiji, tako vzhodna kot zahodna.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije ali sodni register. Skupno je razpisanih 3,5 milijona evrov, ki bodo na voljo med leti 2024 in 2029.

Rok prijave na razpis je 3. julij 2024. 

Več informacij in povezava do javnega razpisa.

 

SPOT svetovalka,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.