Težko pričakovani delno povrnjen izgubljeni dohodek v primeru karantene oz. višje sile za samozaposlene in poslovodje ponovno na voljo

Po dolgem pričakovanju je v veljavo stopila novela Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju ZNUPZ-A), s katero se prizna pravica do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka.

 

Upravičene osebe so naslednje:

Navedene osebe so do ukrepa upravičene v naslednjih primerih:

Prav tako so do ukrepa upravičene osebe zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile ali druge zunanje objektivne okoliščine v primeru, da oseba ne more opravljati dejavnosti in organizirati dejavnosti na domu.

Znesek delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek ni predmet obdavčitve ali odmere prispevkov.

Vlogo za izplačilo lahko upravičenci vložijo preko Informacijskega sistema FURS, pri čemer se lahko zahteva maksimalno 250 eur na vlogo. K vlogi je potrebno predložiti tudi odločbo o karanteni na domu oz. ustrezno dokazilo o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine. Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja 2022, izplačilo pa naj bi bilo izvedeno do 15. februarja 2022.

Obdobje trajanja ukrepa je predvideno od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 in se ga s sklepom Vlade RS lahko podaljša za največ 6 mesecev. Z vlogo je torej mogoče zahtevati izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka tudi za nazaj, torej za primere nastale od 1. 7. 2021 do uveljavitve ZNUPZ-A.

 

Članek v originalu.

                                                                                       

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

 

Viri:

 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija